"MISSIONAMME ON SUOMEN PARHAIDEN TYÖPAIKKOJEN RAKENTAMINEN"

Tehokkaat valmennusohjelmat sekä johtamisen parhaat käytännöt organisaatiokulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Johtoryhmävalmennukset

Vahvan organisaatiokulttuurin rakentaminen lähtee aina johtoryhmän toiminnasta. Isojen linjausten on hyvä olla kaikille selviä. Tarvitaan yhteinen maali, selkeä visio siitä, mihin ollaan menossa sekä sellainen missio, jonka henkilökunta voi kokea tärkeänä ja omana. Arvot ja niiden jalkauttaminen arjen tasolle vaatii myös usein yhteistä prosessointia. Valmennuksemme ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne antavat paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Autamme rakentamaan tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn toimintamallin.

Esimiestyön valmennukset

Esimiesakatemian käytännönläheiset valmennukset ja ohjelmat auttavat rakentamaan kulttuuria, jonne on helppo sitoutua ja johon halutaan liittyä. Emme keskity muotivirtauksiin tai teoriaan, vaan autamme jalkauttamaan omaan arkeen soveltuvia johtamisen parhaita käytäntöjä. Olemme verkkovalmennusten edelläkävijä, meillä on kokemusta niiden toteuttamisesta jo yli 5 vuoden ajalta. Kaikki valmennukset ovat toteutettavissa osallistavina lähi- tai verkkototeutuksina.

Leadership Coaching

Johdon coaching on luottamuksellinen, kokemuksellinen ja yksilöllinen kehitysprosessi, jolla parannetaan johtajan kykyä saavuttaa organisaation lyhyen ja pitkän aikavälit tavoitteita.

Coaching on luottamuksellinen ja tehokas valmennussuhde, joka antaa johtajalle työkalut omassa roolissa kasvamiseen. Palvelu on erittäinen hyödyllinen valmennusprosessi, jolla johtajan suoritustaso pystytään nostamaan uudelle tasolle. Tämä auttaa johtajaa saavuttamaan paremmin tavoitteensa.

Myynnin kehittäminen

DISC -myyntivalmennus kasvattaa myyjän vaikuttavuutta tehokkaasti.

DISC -myyntivalmennus on tehokas keino oppia rakentamaan luottamusta ja luontevampi yhteys asiakkaaseen sekä myymään tehokkaammin.

Työyhteisön valmennukset

Toteutamme työyhteisön vaikuttavimmat valmennukset ja valmennusohjelmat monipuolisilla sisällöillä. Kun kerrot meille haasteesi tai tavoitteesi, me tarjoamme pitkäaikaiseen kokemukseemme pohjautuen toimivimman ratkaisun, Työyhteisövalmennus rakennetaan aina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta. Pysyvää muutosta tukevat työkalut ovat olennainen osa kokonaisratkaisujamme.

Kehittämisen työkalut

Kaikki kehittäminen alkaa nykytilan arvioinnista ja vahvuuksien sekä kehitysalueiden tiedostamisesta. Teemme monipuoliset arvioinnit, niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin moderneilla työkaluilla ja menetelmillä.

MASTER LEADER ONLINE - VALMENNUSOHJELMA

Valmennusohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön kehittämiseen. Se toteutetaan kokonaan verkossa, eli siihen on helppo tulla mukaan mistä ja milloin tahansa. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan esimiehen kehittymiseen ja on käytännönläheisyyden vuoksi erittäin vaikuttava. Ohjelman on suorittanut yli 900 esimiestä ja yli 90% suosittelee ohjelmaa.

Esimiesakatemia työyhteisön valmennukset

Ota yhteyttä