Laadukkaat DISC -henkilöanalyysit parhaalla kokemuksella ja ammattitaidolla

Oman luontaisen toimintatavan sekä erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen on perusta itsetuntemuksen, itsensä kehittämisen, itsensä johtamisen sekä tehokkaamman vaikuttamisen kehittämiselle. Tarjoamme laadukkaat, korkean validiteetin DISC -työkalut monenlaisiin tarpeisiin, alan parhaan osaamisen 
sekä monipuoliset verkkotyökalut tukemaan kehittymistäsi matkalla itsetuntemuksen, vuorovaikutuksen sekä vaikuttamistaitojen ammattilaiseksi.

DISC Johtajuusprofiili

Esimiesakatemian DISC Johtajuusprofiili antaa tarkan kuvauksen arvioitavan luontaisesta toimintatavasta esimiestyön eri tilanteissa. Johtajuusprofiili antaa erinomaisen pohjan itsereflektiolle ja sen kautta omien vahvuuksien sekä kehityskohteiden tunnistamiseen. Käytämme ainoastaan laadukkaita, korkean validiteetin DISC -työkaluja, joten voit olla varma raportin laadusta ja soveltuvuudesta juuri johtamisen kehittämiseen.

Palveluun on yhdistettävissä sertifioidun DISC -asiantuntijan henkilökohtainen coaching, jonka avulla raportista saa vielä enemmän irti. Samalla rakentuu pohja henkilökohtaiselle kehityssuunnitelmalle.

DISC Työyhteisöprofiili

Työyhteisöprofiili antaa tarkan kuvauksen arvioitavan luontaisesta toimintatavasta. Se auttaa kehittämään omaa toimintaa ja kommunikaatiota kollegoiden ja erilaisten ihmisten kanssa. Samalla opit ymmärtämään erilaisia toimintatapoja paremmin ja huomioimaan henkilön persoonasta kumpuavia tarpeita paremmin.

Yksi tämän päivän tärkeimmistä työelämätaidoista on yhteistyötaidot ja se vaatii erilaisten toimintatapojen ymmärtämistä ja huomioimista. Tämän palvelumme avulla kehität tehokkaasti tiimisi vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Palveluun sisältyy verkkokurssit ja siihen voi liittää luontevasti työyhteisövalmennuksen.

DISC Myyntivalmennus

DISC-myyntivalmennus on tehokas keino oppia rakentamaan luottamusta ja luontevampi yhteys asiakkaaseen sekä myymään tehokkaammin.

Pyydä tarjous