Johdon henkilökohtainen coaching

Johdon Coaching on luottamuksellinen, kokemuksellinen ja yksilöllinen kehitysprosessi, jolla parannetaan johtajan kykyä saavuttaa organisaation lyhyen ja pitkän aikavälit tavoitteita.

Coaching on luottamuksellinen ja tehokas valmennussuhde, joka antaa johtajalle työkalut omassa roolissa kasvamiseen. Palvelu on erittäinen hyödyllinen valmennusprosessi, jolla johtajan suoritustaso pystytään nostamaan uudelle tasolle. Tämä auttaa johtajaa saavuttamaan paremmin tavoitteensa.

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa johdolle halutaan tarjota täysin henkilökohtainen ja tilanne- sidonnainen kehitysohjelma. Esimiesakatemian valmentajilla on laaja kokemuspohja eri toimialoilta ja erityyppisistä johtamisen tilanteista sekä käytössä laaja valkoima johtamisen parhaita käytäntöjä.

Coachingprosessin keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita voivat olla muun muassa:

  • Johtajan itsetuntemuksen, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitojen kehittäminen
  • Antaa johtajalle konkreettisia työkaluja johtajana ja omassa johtajaroolissa kasvamiseen
  • Auttaa johtajaa ottamaan käyttöönsä voimavarojaan laajemmin tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Auttaa johtajaa motivoimaan tehokkaammin ja lisäämään työntekijöiden sisäistä motivaatiota
  • Auttaa rakentamaan konkreettinen ja tehokas toimintamallin omaan johtamistyöhön
  • Auttaa johtajaa rakentamaan toimintamalli työntekijöiden vastuunoton kehittämiseen
  • Auttaa löytämään keinot vahvan kulttuurin rakentamiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen 

Pyydä tarjous