Kaikki kehittäminen alkaa nykytilan arvioinnista ja vahvuuksien sekä kehitysalueiden tiedostamisesta. Teemme monipuoliset arvioinnit, niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin moderneilla työkaluilla ja menetelmillä.

DISC - HENKILÖANALYYSIT

Oman luontaisen käyttäytymistyylin tiedostaminen antaa erinomaisen pohjan oman toiminnan kehittämiselle työroolista riippumatta. Käytämme ainoastaan laadukkaita, korkean validiteetin DISC -työkaluja ja sertifioidut DISC -asiantuntijamme auttavat sinua tuhansien raporttien kokemuksella.

Esimiesakatemian DISC -henkilöanalyysia voidaan hyödyntää tehokkaasti johtamisen, vuorovaikutuksen, yhteistyön, työyhteisön tai jopa myynnin kehittämisessä. Palvelumme soveltuu kaikkiin työrooleihin monipuolisen raporttivalikoiman ansiosta.

DISC -raporttien purkutilaisuus voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla, jopa virtuaalisena.

esimiesakatemia disc henkilöanalyysit

360° ARVIOINTI JA PALAUTE

360° Arvioinnissa hyödynnetään palautetta kaikista eri suunnista. Se on erinomainen työkalu vahvuuksien sekä ns. ”mustien pisteiden” tunnistamisessa ja kehittämisessä.

360° Arvioinnissa arvioitava henkilö saa hyvin kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten ympärillä olevat ihmiset hänet toimintansa kokevat. Arvioinnissa kerätään tietoa esimerkiksi kollegoilta, omalta esimieheltä, alaisilta tai vaikkapa omilta asiakkailta siten, että saamme laajan, 360 asteen arvioinnin henkilön ympäriltä.

Oman arvioinnin vertaaminen muiden antamaan arviointiin kertoo sen, miten realistinen arvioitavan henkilön näkemys omasta käyttäytymisestään on.