Kaikki kehittäminen alkaa nykytilan arvioinnista ja vahvuuksien sekä kehitysalueiden tiedostamisesta. Teemme monipuoliset arvioinnit, niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin moderneilla työkaluilla ja menetelmillä.

DISC - HENKILÖANALYYSIT

Oman luontaisen käyttäytymistyylin tiedostaminen antaa erinomaisen pohjan johtamisprofiilin kehittämiselle.

Esimiesakatemian DISC -Henkilöanalyysia voidaan hyödyntää tehokkaasti johtamisen, vuorovaikutuksen, yhteistyön tai jopa myynnin kehittämisessä. Soveltuu kaikkiin työrooleihin monipuolisen raporttivalikoiman ansiosta.

Sertifioidut DISC asiantuntijamme käsittelevät analyysit henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla.

esimiesakatemia disc henkilöanalyysit

360° ARVIOINTI

360° Arvioinnissa hyödynnetään palautetta kaikista eri suunnista. Se on erinomainen työkalu vahvuuksien sekä ns. ”mustien pisteiden” tunnistamisessa ja kehittämisessä.

360° Arvioinnissa arvioitava henkilö saa hyvin kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten ympärillä olevat ihmiset hänet näkevät ja kokevat. Arvioinnissa kerätään tietoa esimerkiksi kollegoilta, omalta esimieheltä, alaisilta tai vaikkapa omilta asiakkailta siten, että saamme laajan, 360 asteen arvioinnin henkilön ympäriltä.

Näiden lisäksi henkilö arvioi myös itse itsensä samalla arviointityökalulla. Oman arvioinnin vertaaminen muiden antamaan arviointiin, kertoo sen, miten realistinen arvioitavan henkilön näkemys omasta käyttäytymisestään on.

Esimiesakatemia 360 astetta arviointi