JOHTORYHMÄVALMENNUKSET

Vahvan organisaatiokulttuurin rakentaminen lähtee aina johtoryhmän toiminnasta. Isojen linjausten on hyvä olla kaikille selviä. Tarvitaan yhteinen maali, selkeä visio siitä, mihin ollaan menossa sekä sellainen missio, jonka henkilökunta voi kokea tärkeänä ja omana. Arvot ja niiden jalkauttaminen arjen tasolle vaatii myös usein yhteistä prosessointia. Valmennuksemme ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne antavat paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Autamme rakentamaan tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn toimintamallin.

Esimiesakatemia johtoryhmävalmennukset

SUOSITUIMMAT VALMENNUSAIHEET

  • Johtoryhmän Kickoff – Johtoryhmätyön kirkastaminen
  • Johtoryhmän sisäisen yhteistyön kehittäminen
  • Sisäisen viestinnän kehitysprosessi
  • Muutostilanteiden onnistunut johtaminen
  • Kestävän johtamisjärjestelmän rakentaminen

Johtoryhmätyön kehitysprosessi

”Johtoryhmän toiminta on kriittinen osa menestyvän yrityksen toimintaa. Käytetäänhän siellä yrityksen kalleinta aikaa. Ymmärrys johtoryhmän roolista ja selkeästi määritelty jämäkkä toimintamalli varmistaa, että aika käytetään tehokkaasti, eikä ainoastaan osan agendan tai motivaatiotekijöiden täyttämiseen.”

”Toimiessani lukuisten erilaisten johtoryhmien kanssa, olen havainnut, että haasteet kumpuavat hyvin samanlaisista tekijöistä. Erilaisuus ja erilaiset toimintatavat aiheuttavat usein kitkaa jäsenten välillä. Odotukset johtoryhmätyölle ovat hyvin erilaisia. Usein johtoryhmäroolia ei ymmärretä ja henkilö pyrkii suojelemaan vain omaa tonttiaan. Luottamus tai vuorovaikutus- ja palautekulttuuri ei ole kunnossa. 

”Olemme kehittäneet toimintamallin, jonka avulla johtoryhmä pystyy kehittämään toimintaansa täysin uudelle tasolle. Jäsenten välinen luottamus, kunnioitus sekä yhteistyö kehittyy ja johtoryhmän toiminta suuntautuu yhteisten haasteiden ratkaisemiseen. Johtoryhmän toiminta näyttää ulospäinkin erilaiselta.

”Kaikki rakentuu vahvan itsetuntemuksen pohjalle, jossa johtoryhmän jäsenet ymmärtävät omaa toimintaa ja sen vaikutuksia ryhmässä. Perusasiat on määritelty ja jokaisen jäsenen vahvuudet ovat paremmin käytössä. Kun luottamus on vahvaa, vuorovaikutus- ja palautekulttuuri on uudella tasolla.”

Esimiesakatemian perustaja ja johtoryhmävalmentaja, Hannu Säkkinen

Esimiesakatemia Hannu Säkkinen Valmentaja

Pyydä tarjous