"MISSIONAMME ON PARHAIDEN TYÖPAIKKOJEN RAKENTAMINEN"

Autamme rakentamaan työpaikan, jossa on motivoitunein ja sitoutunein henkilökunta. Kulttuurin, joka luo kilpailuetua kaikilla toimialoilla.

Johtoryhmän valmennukset ja kehitysohjelmat

Vahvan organisaatiokulttuurin rakentaminen lähtee aina johtoryhmän toiminnasta. Isojen linjausten on hyvä olla kaikille selviä. Tarvitaan yhteinen maali, selkeä visio siitä, mihin ollaan menossa sekä sellainen missio, jonka henkilökunta voi kokea myös itselle tärkeäksi. Arvot ja niiden jalkauttaminen arjen tasolle vaatii myös usein yhteistä prosessointia. Valmennuksemme ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne antavat paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Autamme rakentamaan tehokkaan ja toimivan johtoryhmätyöskentelyn toimintamallin.

Esimiestyön valmennukset ja valmennusohjelmat

Käytännönläheiset valmennuksemme auttavat rakentamaan kulttuuria, jonne on helppo sitoutua ja johon halutaan liittyä. Emme keskity muotivirtauksiin tai teoriaan, vaan autamme jalkauttamaan omaan arkeen soveltuvia johtamisen parhaita käytäntöjä. Olemme verkkovalmennusten edelläkävijä, meillä on kokemusta niiden toteuttamisesta jo yli 5 vuoden ajalta. Kaikki valmennukset ovat toteutettavissa osallistavina lähi- tai verkkototeutuksina.

Leadership Coaching - Yksilöllinen kehitysprosessi

Leadership Coaching on luottamuksellinen ja tehokas valmennussuhde, joka antaa johtajalle työkalut omassa roolissa kasvamiseen. Soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa halutaan antaa yksilöllinen ja tilannesidonnainen kehittämiskokonaisuus. Palvelu on erittäinen hyödyllinen valmennusprosessi, jolla johtajan suoritustasoa pystytään nostamaan uudelle tasolle. Tämä auttaa johtajaa saavuttamaan paremmin tavoitteensa.

Myynnin kehittäminen

DISC -myyntivalmennus kasvattaa myyjän vaikuttavuutta tehokkaasti. Persoonasta kumpuavien ominaisuuksien ymmärtäminen ja huomioiminen on tärkeää sekä oman toiminnan kehittämiseen myyjänä, mutta erityisesti asiakkaan motivaatio- ja stressitekijöiden ymmärtämiseen. 

DISC -myyntivalmennus on tehokas keino oppia rakentamaan luottamusta ja luontevampi yhteys asiakkaaseen sekä myymään tehokkaammin. Valmentajamme auttaa jalkauttamaan toimintamallin, joka muuttaa tuloksia nopeasti.

Osallistavat työyhteisön valmennukset ja tiimityöpajat

Toteutamme työyhteisön vaikuttavimmat valmennukset ja valmennusohjelmat monipuolisilla sisällöillä. Kun kerrot meille haasteesi tai tavoitteesi, me tarjoamme pitkäaikaiseen kokemukseemme pohjautuen toimivimman ratkaisun. Työyhteisövalmennus rakennetaan aina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta. Pysyvää muutosta tukevat työkalut ovat olennainen osa kokonaisratkaisujamme. Suosituimmat valmennussisällöt ovat; Luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen, yhteistyön kehittäminen, muutostaitojen kehittäminen sekä vastuunoton kehittäminen.

Kehittämisen ja rekrytoinnin työkalut

Kaikki kehittäminen alkaa nykytilan arvioinnista ja vahvuuksien sekä kehitysalueiden tiedostamisesta. Teemme monipuoliset arvioinnit, niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin moderneilla työkaluilla ja menetelmillä. 

Tuemme rekrytointiprosesseja mm. hakijan luontaisen toimintatavan arvioinnilla. Tämä DISC -pohjainen työkalu antaa yhä laajemman näkemyksen rekrytoitavan henkilön luontaisesta tavasta toimia eri tilanteissa.

 

Blogitekstejä

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

Hyvän johtajan ominaisuudet

Itsetuntemus ja jatkuva kehittyminen Itsetuntemus on yksi tärkeimmistä hyvän johtamisen ominaisuuksista. Esihenkilön on tunnettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta hän voi johtaa tehokkaasti. Itsetuntemus auttaa

LUE LISÄÄ »

DISC -analyysi esihenkilötyön tukena

DISC-analyysi on työkalu, joka auttaa ymmärtämään ihmisten luontaista toimintatapaa sekä käyttäytymistä. Se perustuu neljään pääulottuvuuteen: Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) ja Conscientiousness (C). Jokainen

LUE LISÄÄ »

Moderni johtaminen

Johtaminen on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Perinteiset hierarkkiset mallit ovat väistymässä, ja tilalle on tullut tarve joustavammalle ja ihmisläheisemmälle johtamiselle. Tämä muutos on seurausta työelämän

LUE LISÄÄ »

Mitä asiakkaamme sanovat meistä