MASTER LEADER ONLINE -VALMENNUSOHJELMA

Valmennusohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön kehittämiseen. Se toteutetaan kokonaan verkossa, eli siihen on helppo tulla mukaan mistä ja milloin tahansa. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan esimiehen kehittymiseen ja on käytännönläheisyyden vuoksi erittäin vaikuttava. Ohjelman on suorittanut yli 900 esimiestä ja yli 90% suosittelee ohjelmaa.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

DISC Johtajuusprofiili ja oma kehityssuunnitelma

Master Leader -ohjelma alkaa oman luontaisen toimintatavan arvioimisella. Esimies vastaa DISC
-kyselyyn vastauslinkin kautta. Käytämme korkean validiteetin DISC -työkalua, joka on erinomainen
työkalu itsereflektointiin, itsensä kehittämiseen sekä erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseen

2 henkilökohtaista Leadership Coachingia

Coachingin tehtävänä on avata DISC Johtajuusprofiilin tulokset sekä auttaa omien vahvuuksien ja
kehittymisalueiden tunnistamisessa. Samalla luodaan aikataulu ja tavoitteet valmennusohjelmalle.
Ohjelman lopun Coaching -istunto sisältää myös valmennusohjelman vaikuttavuuden arvioinnin. 

5 osallistavaa ja käytännönläheistä Online -valmennusta

Viiden Leadership -teeman verkkovalmennukset pyörivät ympäri vuoden. Jokainen valmennussisältö
syventyy kahteen Master Leader -aiheeseen ja pureutuu esimiestyön arjen haasteiden ratkaisemiseen.
Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia, joissa pienryhmäkeskustelut voidaan toteuttaa jopa
yrityskohtaisesti. Jokainen esimies rakentaa itselleen henkilökohtaisen ohjelman ja aikataulun.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus verkkokurssi

10 monipuolista verkkokurssia videoineen + yli 100 tehtävää

Master Leader -ohjelma rakentuu 10 esimiestyön tärkeimmän osaamisalueen ympärille. Jokaisesta
löytyy verkkokurssi, sisältäen mm. videovalmennuksia sekä tehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi.
Verkko-oppimisympäristö on käytettävissä koko 12 kuukauden ajan. Tehtävien vastaukset tallentuvat
tietokantaan, josta ne ovat käytettävissä erikseen sovitusti. Analytiikka seuraa ohjelman edistymistä.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus johtamisen parhaat käytänteet

30 johtamisen parasta käytäntöä suoraan jalkautettavaksi

Esimiesakatemia on työskennellyt yli 200 yrityksen kanssa, joiden aikana on rakentunut monipuolinen
‘Leadership Best Practices’, eli joukko parhaiksi koettuja esimiestyön konkreettisia toimintamalleja.

Valmentajana toimii Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen, jolla on
pitkä kokemus johtoryhmien, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisestä
useissa eri maissa. Hannu on yksi maan johtavia esimiestyön valmentajia,
jonka valmennukset saavat poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta. Hänellä
on kyky mukautua monenlaisiin ympäristöihin eri toimialoilla ja saada
osallistujat mukaan avoimeen vuoropuheluun. Aiheen käsittelytapa on
koettu hyvin asiantuntevaksi, käytännönläheiseksi sekä innostavaksi,
josta syntyy paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen.

Pyydä tarjous