Avoimet valmennukset

MAAN KÄYTÄNNÖNLÄHEISIMMÄT ESIMIESTYÖN VALMENNUKSET

LEADER 1 VALMENNUSPÄIVÄ

MAANANTAI 4.11.2019 (Helsinki, Forum)

+ Esimiesrooli ja jatkuva esimiehenä kehittyminen
+ Hyvä itsetuntemus esimiehenä kasvamisen perustana
+ Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen
+ Yksilön ominaisuudet huomioiva motivointi ja palaute
+ Hyvän tiimihengen ja tehokkaan yhteistyön rakentaminen
+ Henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma 
+ Verkkokurssit ja tehtävät itsenäiseen opiskeluun

Hinta 490 € (+alv)

LEADER 2 VALMENNUSPÄIVÄ

Maanantai 14.10.2019 (Helsinki, Forum)

+ Suoritustason ja huippusuorituksen johtaminen
+ Tehokas toiminta ja kurinalainen itsensä johtaminen
+ Ajanhallintataitojen kehittäminen
+ Tavoitteet ja suoritustason seurantamalli
+ Yksilöllinen motivaatio ja sen kehittäminen
+ Palatteenannon ja palautekulttuurin kehittäminen
+ Verkkokurssit ja tehtävät itsenäiseen opiskeluun

Hinta 490 € (+alv)

 

LEADER 3 VALMENNUSPÄIVÄ

Maanantai 18.11.2019 (Helsinki, Forum)

+ Valmentava johtaminen syventäminen
+ Osallistavan johtamisen toimintamalli
+ Henkilökohtaisen johtajuuden kehittäminen
+ Sisäisen viestintä ja sen kehittäminen
+ Muutoksen johtaminen ja onnistuneet muutostilanteet
+ Vaikeat esimiestilanteet ja puheeksiottaminen
+ Verkkokurssit ja tehtävät itsenäiseen opiskeluun

Hinta 490 € (+alv)