Tuottavuuden kehittäminen

LAADUKAS JOHTAMINEN LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Johtamisen ja erityisesti laadukkaan henkilöjohtamisen vaikutusta organisaation tulokseen on tutkittu paljon. Nykyinen tutkimustulos kertoo yksiselitteisesti, että johtaminen on yksi organisaatioiden tärkeimmistä menestystekijöistä.

Olemme rakentaneet johtamisen parhaita käytäntöjä toimiessamme noin 400 yrityksen kanssa. Tämä kokemus antaa hyvän pohjan johtamisen kehittämiselle kaikenlaisissa ympäristöissä.

JOHTORYHMÄTYÖN KEHITTÄMINEN

Autamme johtoryhmiä löytämään tehokkaimman toimintamallin. Teemme tämän tunnistamalla johtoryhmän jäsenten yksilölliset vahvuusalueet ja kehittämisen kohteet. Oikein roolitettu joukkue menestyy parhaiten.

Käytämme kehitysprojekteissamme mm. DISC -menetelmää, joka on yksi maailman suosituimmista työkaluista johtoryhmätyön, muutosjohtamisen sekä sisäisen viestinnän kehittämisessä.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Autamme rakentamaan johtamisjärjestelmän, jolla organisaation missio, visio ja arvot siirtyvät huoneentauluista työntekijöiden arjen kokemukseksi. Tämä lisää työntekijöiden sisäistä motivaatiota, työn merkityksellisyyttä sekä sitoutumista.

Johtamisen periaatteiden, kuten vastuuttamisen ja päätöksenteon määrittely aloittaa prosessin, jossa sekä esimiesten johtamistaidot, että työntekijöiden rohkeus ja aktiivinen vastuunotto lisääntyvät.

 

Jätä yhteystietosi, niin annamme tarkempaa tietoa palveluistamme !