Voittavan organisaatiokulttuurin rakentaminen

KOHTI ITSEOHJAUTUVAA TYÖYHTEISÖÄ

Missiomme on rakentaa toimialojen parhaita työpaikkoja. Paikkoja, joissa työntekijät voivat onnistua, kokea työnsä merkityksen, sekä jossa työntekijät haluavat jatkuvasti kasvaa, kehittyä ja ottaa lisää vastuuta. Selkeä yhteinen tavoite ja laadukas johtaminen ajaa työntekijöitä voimakkaasti eteenpäin kohti tätä tavoitetta.

YKSI MISSIO, KAKSI TEHOKASTA AKATEMIAA

Kehittämismallimme perustuu esimiesten itsetuntemuksen ja henkilöjohtamistaitojen parantamiseen sekä työntekijöiden työelämätaitojen, rohkeuden sekä vastuunoton kasvattamiseen.

Esimiesakatemia rinnalla toimii monipuolinen Työelämäakatemia, joka auttaa organisaatiokulttuurin rakentamisessa tehokkaasti.

TYÖELÄMÄAKATEMIA TUKEE MUUTOSTA

Työelämäakatemia tukee esimiehiä muutostyössä sekä antaa konkreettisia työkaluja työtekijöiden vastuunoton kasvattamiseen. Käytännönläheiset harjoitukset haastavat arvioimaan omaa toimintaa sekä luovat uutta ajattelua työelämän vaatimuksista.

Työelämäakatemia auttaa kaikissa työelämätaitojen tarpeissa. Keskeisinä teemoina; Avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin rakentaminen, yhteistyön kehittäminen, aktiivisen vastuunoton kehittäminen sekä muutosvalmiuden kehittäminen.

ONLINE -PALVELU TUKEMASSA KEHITYSTÄ

Online -palvelumme sekä verkkokurssit tukevat tehokkaasti valmennusohjelmien onnistumista. Niiden kautta valmennusten sisältöjä voi kerrata ja syventää yhä uudestaan sekä ne antavat paljon mietittävää ja erilaisia tehtäviä esimiehille.

Haluamme palvella erilaisia oppijoita ja eritasoisia esimiehiä. Verkkovalmennukset antavat tähän erinomaisen pohjan.

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää palveluratkaisuistamme !