Esimiestyön tehovalmennuspäivä

ESIMIESTYÖN TEHOVALMENNUSPÄIVÄ 4.11.2019
Paikka: Esimiesakatemia (Helsinki, Forum 6.krs)

 

 

Valmennuspäivä + 3 verkkokurssia + DISC Johtajuusprofiili

Hinta 490 € (+alv)

 
 
 

TEHOVALMENNUSPÄIVÄN JA VERKKOKURSSIEN SISÄLTÖ:
- Esimiehen itsetuntemuksen ja henkilöjohtamistaitojen kehittäminen sekä jatkuva esimiehenä kehittyminen 
- Tehokas itsensä johtaminen ja tehokkaampi vuorovaikutus, viestintä sekä kommunikointi erilaisten työntekijöiden kanssa
- Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet huomioivan motivoinnin sekä tehokkaan palautteenannon kehittäminen
- Hyvän tiimihengen ja tehokkaan yhteistyön rakentaminen sekä ryhmäytymisen edistäminen tiimin pelisäännöillä
- Henkilökohtainen kehityssuunnitelma, verkko-opiskelu, ohjeistus verkkotehtäviin sekä kehittymisen seuranta