Esimiesten tehovalmennus

Esimiesten tehovalmennus; 3 päivää

Laadukas esimiestyö on tutkitusti yksi organisaatioiden tärkeimmistä menestystekijöistä. Siihen panostaminen on erittäin kannattava investointi. Toimivalla esimiestyöllä varmistetaan työstään innostuneet, tehokkaat ja sitoutuneet työntekijät.


Valmennuksen tavoite :

o   Kirkastaa esimiehen roolia ja antaa konkreettisia työkaluja kehittymiseen

o   Saada esimiehet ymmärtämään oma osuuteensa suorituksen johtamisessa, niin innostajana, motivoijana kuin esimerkkinäkin

o   Kehittää esimiesten osaamista haastavien tilanteiden käsittelemisessä ja muutoksen johtamisessa

o   Lisätä esimiesten itsetuntemusta ja rakentaa jokaiselle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kehittymisen tueksi

 

Valmennuksen kesto ja toteutus :

o   Valmennuskokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä valmennuspäivästä

o   Valmennukset toteutetaan inspiroivissa tiloissa Helsingin keskustassa, Forumissa

o   Valmennus soveltuu kaikille esimiehille kokemuksesta, toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta.

o   Valmennukset ovat erittäin osallistavia, työskentelemme valmennuksessa vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti

o   Valmennusryhmään mahtuu 14 henkilöä, eli paikka kannattaa varata nopeasti !

 

Valmennuksen rakenne  1 + 1 + 1 pv
1. päivä – Torstaina  7.4.2016  Esimiestyön perusta

o Esimiehen rooli, vastuut ja velvollisuudet

o Perustehtävän ymmärtäminen ja itsetuntemus

o Työsuhdeasioiden perusteet

o Vuorovaikutus ja vaikuttaminen

o Tehokkaat tiimipalaverit

2. päivä – Torstaina  28.4.2016  Erilaisuus ja tiimien johtaminen

o DISC ja käyttäytymistyyppien tunnistaminen

o Omien vahvuuksien tunnistaminen

o Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

o Erilaiset tiimit ja erilaisuuden johtaminen

o Muutokset ja niiden johtaminen

3. päivä – Torstaina  26.5.2016  Suorituksen johtaminen ja valmentava esimiestyö

o Suorituksen johtaminen

o Työntekijöiden motivointi ja kannustaminen

o Sisäisen motivaation kasvattaminen

o Positiivinen ja korjaava palaute

o Kehityskeskustelut

 

Valmennuksen hinta  1 150 €/hlö  (+alv)

Hinta sisältää Esimiesakatemian DISC -henkilöanalyysin (arvo 240 €) sekä henkilökohtaisen käsittelyn.

Valmennustarjoilut (aamukahvit, lounas, iltapäiväkahvit jokaisena valmennuspäivänä)

Lataa esite..