DISC Työyhteisön kehittämiseen

LAADUKAS VUOROVAIKUTUS SAA TIIMITYÖN JA TYÖYHTEISÖN TOIMIMAAN !

Työyhteisön DISC -valmennuksella pystytään kehittämään tehokkaasti työyhteisön tai tiimin toimintaa. Erilaisten ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on olennainen osa tämän päivän työelämätaitoja. Tämä valmennus osaa kerta toisensa jälkeen yllättää ja se antaa aivan uuden pohjan koko ihmisen toiminnan tarkastelulle. Valmennus on erittäin osallistava ja innostava, jonka takia lähes jokainen osallistuja suosittelee sitä muille. (Suositteluprosentti 97 %, lähde Esimiesakatemian asiakaskyselyt)

VALMENNUKSEN HYÖTY JA SISÄLTÖ

  • Valmennnus lisää ihmisen käyttäytymisen ymmärtämistä sekä työntekijöiden itsetuntemusta
  • DISC -henkilöanalyysi antaa jokaiselle konkreettisen työkalun henkilökohtaisen kehittymisen tueksi
  • Auttaa oman sekä kollegoiden käyttäytymistyypin tunnistamisessa, ymmärtämisessä ja huomioimisessa
  • Auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa ja niiden tehokkaammassa hyödyntämisessä
  • Auttaa omien vuorovaikutuksen kehityskohteiden tiedostamisessa ja kehittämisessä
  • Auttaa oman ryhmätyöroolin tunnistamisessa sekä erilaisten ryhmäroolien huomioimisessa
  • Opettaa tiedostamaan, tunnistamaan ja purkamisen eri ihmisten stressitekijöitä
  • Antaa ohjeet tehokkaampaan ja laadukkaampaan vuorovaikutukseen myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa

 

Pyydä tarjous