DISC Esimies- ja johtoryhmätyön kehittämiseen

DISC - johtamisen tai esimiestyön kehittämisessä

Hyvä itsetuntemus on yksi johtajana tai esimiehenä kehittymisen kulmakivistä. Ymmärtämällä paremmin sekää omaa, että muiden tiedostamatonta toimintaa, pystytään rakentamaan paljon vaikuttavampi vuorovaikutussuhde.

DISC -Henkilöanalyysi antaa tarkan kuvan luontaisesta, eli tiedostamattomasta käyttäytymistyylistäsi ja se kertoo, miten reagoit ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin. Samalla se antaa kuvauksen, millä tavalla muut kokevat tapasi toimia.

DISC -analyysin ovat tehneet jo miljoonat ihmiset maailmassa ja se onkin yksi maailman suosituimmista kehittämisen menetelmistä. Analyysin pohjalta on helpompi rakentaa suunnitelma itsensä kehittämiseen, sekä omien luontaisten vahvuuksien valjastamiseen. Palveluumme liittyvän valmennuksen avulla opit lisäksi ymmärtämään laajemmin ihmisen tiedostamatonta käyttäytymistä ja pääset vaikuttamaan myös tähän puoleen tehokkaammin. Vaikuttavuutesi kasvaa uudelle tasolle.

Analyysi tehdään nettipohjaisena, sen tekeminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen saat henkilökohtaisen 11-13 sivuisen raportin, joka käydään läpi sertifioidun DISC -asiantuntijamme kanssa. Ryhmäpurku auttaa saamaan raportista kaiken irti, jonka takia ne ovat olleet hyvin suosittuja. 

Tuomme esille vahvuutesi, kehityskohteesi, tärkeimmät motivaattorisi sekä asiat, jotka heikentävät motivaatiotasi. Analyysi kertoo myös tiimityöskentelyroolistasi, sekä kuinka voit kehittää työskentelyäsi sekä suoritustasoasi.

Henkilöanalyysin hyötyinä mm:

  • Omien vahvuuksien tunnistaminen
  • Omien motivaatiotekijöiden tiedostaminen
  • Oman kommunikointityylin ymmärtäminen
  • Oman päätöksentekoprofiilin tunnistaminen
  • Epämukavuusalueiden tiedostaminen
  • Kehittymisalueiden tiedostaminen
  • Oman tiimityöroolin tunnistaminen ja kehittäminen
  • Stressin aiheuttajat, merkit ja poistajat
  • Kommunikointivinkit eri ihmistyyppien kanssa

Pyydä tarjous