Johtoryhmän toiminta on kriittinen osa minkä tahansa organisaation toimintaa. Sen laatu heijastuu koko organisaation toimintaan. Ymmärrys johtoryhmän roolista sekä selkeästi määritelty systemaattinen toimintamalli varmistaa, että valmistautuminen onnistuu ja johtoryhmäpalaverin aika käytetään tehokkaasti. Usein näyttää siltä, että johtoryhmä toimii ainoastaan muutaman johtoryhmän jäsenen oman agendan tai heidän henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden täyttämiseen. Avoimuus ja uskallus esittää omia mielipiteitä ei ole riittävällä tasolla. Egot häiritsevät aitoa yhteistyötä.

Toimiessani lukuisien erilaisten johtoryhmien kanssa, olen havainnut, että johtoryhmien haasteet kumpuavat hyvin samanlaisista tekijöistä. Erilaisuutta ei täysin ymmärretä ja erilaiset toimintatavat aiheuttavat usein kitkaa jäsenten välillä. Toisille on luontaista ilmaista asiat hyvin suoraan ja ehdottomana, jolloin joku toinen saattaa tulla entistä varovaisemmaksi omien mielipiteiden ilmaisemisessa. Huipputiimissä jokainen tuntee toisensa ja uskaltaa ilmaista omia ajatuksiaan. Näin näennäiskompromisseja ei synny ja yhteisiin päätöksiin sitoutuminen on helppoa.

Yksilöiden odotukset johtoryhmätyölle ovat hyvin erilaisia. Usein johtoryhmäroolia ei ymmärretä ja henkilö pyrkii suojelemaan vain omaa tonttiaan. On tärkeää, että jokainen ymmärtää, miksi johtoryhmä on olemassa sekä mitä lisäarvoa se tuottaa yritykselle. Kun vuorovaikutus on avoimempaa, jäsenten välinen luottamus, kunnioitus sekä yhteistyö kehittyy ja johtoryhmän toiminta suuntautuu yhteisten haasteiden ratkaisemiseen. Johtoryhmän toiminta näyttää ulospäin myös muulle organisaatiolle erilaiselta.

Kaikki rakentuu vahvan itsetuntemuksen pohjalle, jossa johtoryhmän jäsenet ymmärtävät omaa toimintaa ja sen vaikutuksia ryhmässä. Hyvä itsetuntemus mahdollistaa oman toiminnan säätelyn siten, että luontaisen toimintavan riskit ryhmässä eivät realisoidu. Samalla kun perusasiat on määritelty ja jokaisen jäsenen vahvuudet ovat paremmin käytössä, johtoryhmä toimii paljon tehokkaammin. Kun luottamus on vahvempaa ja vuorovaikutuskulttuuri kehittyy, johtoryhmän toimintaa tuottaa paljon enemmän lisäarvoa sekä parhaimmillaan selkeää kilpailuetua millä tahansa toimialalla.

Kirjoittaja on Esimiesakatemian perustaja ja johtoryhmävalmentaja, Hannu Säkkinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *