Parhaissa työpaikoissa on vahva kulttuuri, jonka voi tuntea niin yrityksen sisältä, kuin ulkoapäinkin. Yrityskulttuuri ei synny, vaan se tehdään. Voidaan siis sanoa, että parhaat työpaikat eivät synny sattumalta, vaan ne tehdään tietoisella toiminnalla.

Tämä toiminta lähtee lähes aina johdon toiminnasta. Siitä johdon ymmärryksestä, että yrityksessä on kulttuuri halusi sitä tai ei. Ymmärryksestä, että vahva yrityskulttuuri syntyy johdon tietoisella toiminnalla ja systemaattisen ponnistelun tuloksena. Ymmärryksestä, että yrityskulttuuria ei voi ostaa tai kopioida naapurista. Oivalluksesta koko henkilöstön sitouttamisesta yhteiselle matkalle, jossa jokainen haluaa olla mukana.

Yrityskulttuurin rakentaminen lähtee aina fundamenteista, eli perusteista. Mission täytyy olla sellainen, joka koskettaa työntekijää. Sellainen, joka koetaan preesensissä ja jonka muille ilmoittaminen aiheuttaa tervettä ylpeyttä. Työn merkityksellisyys on siirryttävä jokaiselle arjen kokemukseksi. Jos missio on epäselvä, sen ytimen kaivamiseen kannattaa käyttää riittävä aika. Yrityksen olemassaolon kysymys kiinnostaa jokaista, talon sisällä ja ulkona.

Vahva kulttuuri rakentuu, kun kaikki toimivat samaan suuntaan ja nojaavat samoihin periaatteisiin. Arvot toimivat arjen ankkureina. Ne määrittelevät yksilön valinnan silloin, kun vastausta ei ole. Työntekijän on koettava omistajuutta, arvojen täytyy puhutella tekijää henkilökohtaisesti ja mielellään tunnetasolla.

Johtamisen periaatteet on hyvä olla kaikilla tiedossa. Jos tavoitteena on aktiivisen vastuunoton ja itseohjautuvuuden lisääminen, vastuuttamisen ja tuen tasapaino on tärkeä. On liian monta esimerkkiä johtamisen tyhjiöstä tai ylijohtamisesta. Valmentavan johtamisen implementointi on varsin tehotonta, jos avoimuus ja luottamus ei ole kehittynyt. Siksi esimiestyössä henkilökohtaisen johtamissuhteen syventämiseen on panostettava jatkuvasti.

Ihmisten kehittämiseen ja kasvuun on luotava myös selkeät periaatteet. Parhaat yritykset pystyvät kasvattamaan työntekijöitään, sekä heidän henkilökohtaista markkina-arvoaan. Sen takia parhaat talentit myös tulevat yritykseen. Maine kasvattajana kiirii ja työnantajakuva vahvistuu. Rekrytoinnilla on keskeinen osa kulttuurin rakentamista. Mukaan otetaan ne, jotka aidosti haluavat toteuttaa yrityksen missiota ja joiden arvot kohtaavat.

Työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutuksen taso ja arkinen toiminta ratkaisee ryhmäytymisen tason. Tarvitaan riittävä turvallisuuden tunne, joka vahvistaa jokaisen yksilön tunnetta omasta riittävyydestä. Tunnetta, jossa jokainen uskaltaa toimia rohkeasti, tehdä virheenkin, oppia ja ylittää lopulta itsensä. Tämän takia parhaiden työpaikkojen tunnusmerkistöön kuuluu työyhteisön itselleen luomat, yrityksen arvopohjaan sopivat pelisäännöt. Periaatteet, joilla kollegat kohdataan ja yhteiseen tekemiseen sitoudutaan.

Johtamisen ja esimiestyön keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että tämä haluttua kulttuuria vahvistava ekosysteemi toimii ja kasvualusta on kunnossa. Arjen kokemus työssä alkaa muuttua, usein nopeammin kuin arvattiinkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *