Esimiestyö on tänä päivänä läpinäkyvämpää kuin koskaan aiemmin. Tuskin kukaan olisi vielä 20 vuotta sitten arvannut, että huono johtaminen nousee nopeasti päivänvaloon ja yleisen keskustelun aiheeksi. Viimeisien vuosien aikana jopa television ”prime time” -aikaa on varattu huonosta johtamisesta keskusteluun. Yritysten maineriski kasvaa jatkuvasti, kun mm. sosiaalinen media nostaa hyvin nopeasti johtamisen epäkohtia esille. Yhdellä vääränlaisella tempauksella saatetaan jo riski realisoida.

Tässä ajan ilmiössä on myös valtava mahdollisuus. Esimiesten rekrytoinnissa on pakko ottaa huomioon, minkälaisella ihmiskuvalla työantajan direktio-oikeutta esimies on lähdössä toteuttamaan. Tunnejohtamisen taidot nousevat arvoon arvaamattomaan. Esimiehen kyky avoimeen vuorovaikutukseen, aitoon auttamiseen sekä jatkuvaan luottamuksen rakentamiseen ovat esimiestyön vähimmäisvaatimuksia jo nyt. Jos aitoa luottamusta ei ole, vastuuttaminen ei kanna, johtamissuhteiden kehittymiseltä puuttuu pohja.

Keskustelen viikottain esimiesten kanssa, joilla on haasteita hahmottaa niitä rajoja, joiden sisällä johtamista tänä päivänä pitäisi toteuttaa. On selvää, että esimiesten tehtävänä on suunnan näyttäminen, strategian jalkauttaminen sekä parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Esimies toimii koko ajan kuin puun ja kuoren välissä, odotukset ovat kovat sekä johdolta, että työntekijöiltäkin. Tietoa on maailma tulvillaan ja erilaisia johtamisen teorioita tarjotaan joka suunnalta. Ei ihme, että selkeä suunta puuttuu.

Työntekijöiden turhautuessa tai luottamuksen katoamisessa on aina kysymys lopulta siitä, että työntekijöiden odotukset tai tarpeet ei arjen työssä ole täyttyneet. On selvää, että kuka tahansa meistä oireilee, jos jokin perustarve tai motivaatiotekijä ei toistuvasti täyty. Esimiestyön ydin onkin siinä, miten pystymme tiedostamaan yksilön tarpeita ja rakentamaan arjen johtamismallin, joka proaktiivisesti näitä tarpeita tai odotuksia tyydyttää. Työyhteisöjen kehittämisessä ryhmätehtävien purkutilanteet kertovat selkeää kieltä tästä. Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys.

Mitä syvemmälle johtamisen kehittämisen ytimeen olen sukeltanut, sitä yksinkertaisemmaksi sen kehittämisen ydin on pelkistynyt. Pitää siis mennä riittävän kauas, nähdäkseen riittävän lähelle. Vaikka tietoa ja teoriaa on paljon, johtamisen ydin on hyvin selkeä. Rakensimme oman Master Leader -ohjelman antamaan hyvin selkeän punaisen langan omien johtajuustaitojen kehittämiseen. Sen ympärille rakentui valmennusohjelma, joka kuljettaa esimiehen askel askeleelta läpi henkilöjohtamisen ytimen. Niin selkeästi, että kuka tahansa oppii, miksi ihminen toimii, niinkuin toimii. Sekä miten työntekijän sisäinen motivaatio vahvistuu.

Vahva esimiesidentiteetti rakentuu omien vahvuuksien ympärille. Se näyttäytyy tasapainoisena ja ennustettavana toimintana ja rakentaa sosiaalista turvallisuutta työpaikalle. Esimiehen ei tarvitse todistella kenellekään omaa pätevyyttään, vaan hän voi jakaa kunniaa niille, joille se kuuluu sekä osallistaa ihmisiä aidosti. Kun esimies ymmärtää ihmisen toimintaa ja tarpeita, vuorovaikutuskulttuuri muuttuu. Se auttaa syventämään keskusteluita ja ruokkii luottamuksen kasvua tehokkaasti. Kun kaikki osallistuvat ja ovat toiminnan ytimessä, sitoutuminen ja motivaatio ovat automaatio.

Ja kun yksilön psykologiset tarpeet työssä täyttyvät, lojaliteetti työnantajaan ja esimieheen vahvistuvat. Silloin on helppo sitoutua ja viihtyä työssä.

Kirjoittaja on Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *