DISC- henkilöanalyysi johtamisen apuvälineenä

Saadessani käteen ensimmäisen DISC-henkilöanalyysini, minulle tuli pienenä järkytyksenä ja ehkä hiukan alaston olo siitä, että nyt kaikki tietävät, mitä ajattelen tai millä tavalla toimin. Mietin, miten 10 minuutin kyselyyn vastaamisen jälkeen, järjestelmä voi yhtäkkiä sylkäistä raportin, joka kuvaa hyvin tarkasti omaa toimintaani. Myös ne kohdat, joita en aluksi omassa toiminnassani tunnistanut, alkoi pienen pohdinnan jälkeen […]

Toimiva johtoryhmätyö luo kilpailuetua

Johtoryhmän toiminta on kriittinen osa minkä tahansa organisaation toimintaa. Sen laatu heijastuu koko organisaation toimintaan. Ymmärrys johtoryhmän roolista sekä selkeästi määritelty systemaattinen toimintamalli varmistaa, että valmistautuminen onnistuu ja johtoryhmäpalaverin aika käytetään tehokkaasti. Usein näyttää siltä, että johtoryhmä toimii ainoastaan muutaman johtoryhmän jäsenen oman agendan tai heidän henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden täyttämiseen. Avoimuus ja uskallus esittää omia mielipiteitä […]

Esimiestä tarvitaan sittenkin

Työelämän ja johtamisen murros aiheuttaa paljon keskustelua siitä, mikä on esimiehen tai esimiestyön rooli tulevaisuudessa. Suurinta huomiota ovat viime aikoina saaneet artikkelit, jotka rummuttavat viestiä, että esimiestyötä ei tarvita tulevaisuuden itseohjautuvissa organisaatioissa. Ajattelin tuoda tähän keskusteluun hiukan näkökulmaa myös johtamisen kehittäjän näkökulmasta. Johtamisen muutos on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Modernin johtamisen näkyvä esiinmarssi suomalaiseen […]

Huono johtaminen nousee päivänvaloon

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

Esimiestyö on tänä päivänä läpinäkyvämpää kuin koskaan aiemmin. Tuskin kukaan olisi vielä 20 vuotta sitten arvannut, että huono johtaminen nousee nopeasti päivänvaloon ja yleisen keskustelun aiheeksi. Viimeisien vuosien aikana jopa television ”prime time” -aikaa on varattu huonosta johtamisesta keskusteluun. Yritysten maineriski kasvaa jatkuvasti, kun mm. sosiaalinen media nostaa hyvin nopeasti johtamisen epäkohtia esille. Yhdellä vääränlaisella […]

Parhaat työpaikat eivät synny, ne rakennetaan

esimiesakatemia esimies valmennus koulutus tampere turku helsinki

Parhaissa työpaikoissa on vahva kulttuuri, jonka voi tuntea niin yrityksen sisältä, kuin ulkoapäinkin. Yrityskulttuuri ei synny, vaan se tehdään. Voidaan siis sanoa, että parhaat työpaikat eivät synny sattumalta, vaan ne tehdään tietoisella toiminnalla. Tämä toiminta lähtee lähes aina johdon toiminnasta. Siitä johdon ymmärryksestä, että yrityksessä on kulttuuri halusi sitä tai ei. Ymmärryksestä, että vahva yrityskulttuuri […]

Työelämän muutos haastaa johtamisen uudistamiseen

esimiesakatemia 360 arviointi ja palaute

Maailma muuttuu tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aiemmin. Samalla muuttuu myös vaatimukset johtamista kohtaan. Takahuoneista tai asemavaltaan perustuva johtaminen on siirtymässä vihdoin historiaan. Tämän päivän johtaja tai esimies joutuu kohtaamaan työntekijänsä aivan eri tavoin, kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Uusien työntekijäsukupolvien esiinmarssi on tuonut aivan uuden haasteen monelle esimiehelle tai johdolle. Yhä useampi työntekijä haluaa […]

Miksi olemme olemassa, mitä lisäarvoa tuotamme?

Suurin osa suomalaisista työtekijöistä ei pysty täyttämään omia psykologisia tarpeitaan työssään. Meidän tehtävänä on muuttaa tätä tilannetta työpaikka kerrallaan. Missiomme on Suomen parhaiden työpaikkojen rakentaminen. Kaikki lähtee siitä, että ymmärretään työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja luodaan johtamistapa, joka palvelee näiden tarpeiden täyttymistä. Meillä jokaisella on tarve tulla arvostetuksi, osallistetuiksi ja hyväksytyksi. Lisäksi haluamme tehdä jotain, jolla […]