Asiantuntijapalvelut

PUHEENVUOROT

Tarvitsetko henkilöstöpäivääsi tai tapahtumaasi innostavan asiantuntijapuheenvuoron tai voimaannuttavan Kick Off -esityksen? Rakennamme Suomen parhaita työpaikkoja ja usein kulttuurin rakentaminen lähtee koko henkilöstön ajattelutavan muutoksesta. Ulkopuolinen asiantuntija vahvistaa tehokkaasti asiakasyrityksen sisäistä tahtotilaa. Tapamme vaikuttaa on energisöivä, motivoiva ja voimaannuttava.

Suosituimmat aihealueet meillä ovat pitkään olleet yksilön muutosvalmiuden sekä työpaikan vuorovaikutuksen kehittäminen. Avaamme erilaisuutta ja ihmisen toimintaa tavalla, joka saa kerta toisensa jälkeen ihmiset hämmästelemään mahdollisuuksia vaikuttaa ihmiseen ymmärtämällä paremmin tiedostamatonta käyttäytymistä. 

SISÄLTÖPALVELUT

Miksi haaskaisit kallista aikaasi sisällön tuottamiseen, kun ne löytyvät meiltä jo valmiina? Rakennamme monipuolisesti erilaisia akatemioita asiakkaidemme tarpeisin. Tarjoamme valmiita sisältökokonaisuuksia erilaisiin kehittämisen tarpeisiin niin johtoryhmille, esimiehille kuin suorittavan tason työntekijöillekin.

Sisällöt on helppo valita valmiista sisältöesitteistämme. Kokonaisvaltainen palvelumme kattaa kaiken, aina brändäyksestä alustan valitsemiseen saakka. 

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN

Työyhteisöjen kehittäminen on erityisosaamistamme. Toimiva esimiestyö ja työyhteisö lisää tehokkaasti tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Autamme rakentamaan oman akatemian, jolla kehittämisestä saadaan jatkuva prosessi, jossa on mukana koko organisaatio.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Usein organisaatioissa on osaava johto ja esimiehet, mutta yhteiset, sovitut johtamisen pelisäännöt puuttuvat. Jotta yritys voi saavuttaa parasta suoritustasoa, pelisäännöt on hyvä olla kunnossa. Usein on tehokkainta käyttää tässä ulkoista tahoa, jolla on vankka kokemus useista erilaisista organisaatioista vastaavanlaisista tilanteista.

Monesti unohdetaan , että johdon tehtävänä on rakentaa johtamisen järjestelmä ja varmistaa, että esimiehet toimivat niiden mukaisesti. Varmistaminen on vaikeaa, jos johtamisen toimintamallia ei ole sovittu.

Esimiesakatemian rakentamat johtamisjärjestelmät pitävät sisällään;

 1. Organisaation palaverikäytännöt ja niiden agendat parantamaan sisäistä viestintää ja kohtaamisia
 2. Suoritustason johtamismallin laasukkaista tavoitteista aina toimivaan reagointi- ja palautemalliin
 3. Työntekijöiden kehittämismallin tarjoamaan läpinäkyvyyttä johdon ja henkilöstön kehittämiseen
 4. Tiimin tai organisaation pelisääntöjen luomisen tuomaan yhteisen pelikirjan arjen toimintaan
HR KONSULTOINTI

Autamme toimitusjohtajia sekä HR -tiimejä käytännön tason HR -prosessien kehittämisessä. Toteutamme myös monipuolisen valikoiman erilaisia HR -prosesseja suunnittelusta aina käytännön toteutukseen saakka. Pystymme auttamaan tarpeidenne mukaisesti yli 15 vuoden HR -kokemuksella. Osa-aikainen HR -resurssi on usein myös kustannustehokas ja helppo vaihtoehto omalle henkilöstöosastolle.

 • Rekrytointiprosessit
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin kehitysohjelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työterveyshuollon yhteistyö
 • Varhaisen puuttumisen toimintamalli
 • Suoritustason arviointiprosessi
 • Henkilökohtaiset kehitysohjelmat
 • Henkilöstön tyytyväisyyskyselyt
 • Osaamisen johtaminen
 • Kehityskeskusteluprosessi
 • Palaverikäytännöt ja agendat
 • Perehdytysprosessit
 • ‘Off-boarding’ prosessi
 • Poissaolojen ja lomien hallinta
 • Sisäisen viestinnän kehittäminen
 • Palkitsemis- ja kannustinmallit
 • Henkilöstöjärjestelmät
 • Tuki muutosjohtamistilanteissa
 • Työsopimukset, työtodistukset