Valmennusohjelmat

Esimiesakatemian valmennusohjelmat on tarkoitettu joko yksittäisten kehitysalueiden valmentamisesta aina kokonaisen johtamiskulttuurin muuttamiseen sekä näiden jalkautumisen varmistamiseen.

Valmennusohjelma suunnitellaan aina yrityksen johdon tilannekuvauksen pohjalta. Lähtötilanteen arviointiin käytetään arviointikeskustelua sekä tarvittaessa muita Esimiesakatemian arviointimenetelmiä. (kts. Palvelut / Arviointi)

Valmennettavat alueet valitaan yhdessä yrityksen kanssa Esimiesakatemian valmennusmoduuleista, eli kehitettävistä aihealueista, joita on yhteensä 30 eri kokonaisuutta.

Valmennusohjelma toteutetaan asiakastahon toiveiden pohjalta joko puoli- tai kokopäiväisinä moduuleina. Esimiehet osallistuvat aktiivisesti valmennukseen ja pääsevät harjoittelemaan konkreettisesti uusia toimintamalleja. Esimiesakatemia osallistaa ja innostaa oppimaan uutta.

Valmennusohjelma päättyy aina valmennuksen arviointiin ja jatkotoimenpiteiden määrittämiseen. Tärkeässä roolissa on aina johto, eli organisaation ylälinja.
Kehitysprojekteissa käytetään tarvittaessa GreenLean tai Six Sigma periaatteita.

 

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ >>