Soveltuvuuden arviointi

Soveltuvuuden arviointia käytetään kartoitettaessa tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia, joita on vaikea arvioida pelkän työhaastattelun avulla.

Soveltuvuuden arviointi antaa tärkeää tietoa hakijoiden luontaisesta käyttäytymistyypistä, johtamisvalmiudesta, motivaatiosta, ongelmanratkaisusta sekä vuorovaikutustaidoista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää rekrytointipäätöstä tehtäessä sekä myös perehdyttämisessä, motivoinnissa ja johtamisessa.