Johtamisjärjestelmät

Usein organisaatioissa on osaava johto ja esimiehet, mutta yhteiset, sovitut johtamisen pelisäännöt puuttuvat. Jotta yritys voi saavuttaa parasta suoritustasoa, pelisäännöt on hyvä olla kunnossa. Usein on tehokkainta käyttää tässä ulkoista tahoa, jolla on vankka kokemus useista erilaisista organisaatioista vastaavanlaisista tilanteista.

Monesti unohdetaan , että johdon tehtävänä on rakentaa johtamisen järjestelmä ja varmistaa, että esimiehet toimivat niiden mukaisesti. Varmistaminen on vaikeaa, jos johtamisen toimintamallia ei ole sovittu.

Esimiesakatemian rakentamat johtamisjärjestelmät pitävät sisällään;

1. Organisaation palaverikäytännöt ja niiden agendat (SmartMeeting), parantamaan viestintää ja kohtaamisia

2. Suoritustason johtamismallin (PerformanceManagement), varmistamaan korjaavan palautteen saamisen sekä reagoinnin onnistumisiin

3. Työntekijöiden kehittämismallin (MasteryPlan), tarjoamaan mahdollisuuden työssä kehittymiseen

4. Tiimin tai organisaation pelisääntöjen luomisen (TeamPrinciples), antamaan yhteisen pelikirjan arkisesta toiminnasta, jolla luodaan ja             ylläpidetään yrityksen kulttuuria

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ >>