Henkilökohtainen Coaching

Esimiehen henkilökohtainen Coaching on luottamuksellinen valmennussuhde, joka voidaan toteuttaa asiakasorganisaation tai Esimiesakatemian valmennustiloissa.

Coaching antaa välineitä omassa esimiesroolissa kasvamiseen, auttaa löytämään tehokkaammin omat sisäiset voimavarat sekä saavuttamaan tavoitteet. Palvelu on erittäinen hyödyllinen sparraus, jolla esimies saadaan usein aivan uudelle tekniselle ja mentaaliselle tasolle.

Palvelu on tarkoitettu organisaatiolle, jonka esimiehelle halutaan tarjota täysin henkilökohtainen ja tilannesidonnainen kehitysohjelma. Esimiesakatemian valmentajilla on laaja kokemuspohja eri toimialoilta sekä erityyppisistä esimiestilanteista.