Arvioinnit ja analyysit

Kaikki kehittäminen alkaa nykytilan arvioinnista ja vahvuuksien sekä kehitysalueiden tiedostamisesta. Teemme monipuoliset arvioinnit, niin yksilöille, tiimeille kuin koko organisaatiollekin moderneilla työkaluilla ja menetelmillä.

ESIMIES 360 -ARVIOINTI

Arvioinnilla selvitetään esimiestyön eri osa-alueiden tiedostava- sekä toimeenpanon taso. Kun vahvuus- sekä kehitysalueet ovat tiedossa, valmennusohjelmasta saadaan rakennettua tehokkaampi.

DISC -HENKILÖANALYYSIT

Oman luontaisen käyttäytymistyylin tiedostaminen antaa erinomaisen pohjan johtamisprofiilin kehittämiselle. Esimiesakatemian DISC -Henkilöanalyysia voidaan hyödyntää tehokkaasti johtamisen, vuorovaikutuksen sekä yhteistyön kehittämisessä. Soveltuu kaikkiin työrooleihin monipuolisen raporttivalikoiman ansiosta.

Sertifioidut DISC asiantuntijamme käsittelevät analyysit henkilökohtaisesti tai ryhmätasolla.

Lue lisää

360° ARVIOINTI

360° Arvioinnissa hyödynnetään palautetta kaikista eri suunnista. Se on erinomainen työkalu vahvuuksien sekä ns. "mustien pisteiden" tunnistamisessa ja kehittämisessä.

360°  Arvioinnissa arvioitava henkilö saa hyvin kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten ympärillä olevat ihmiset hänet näkevät ja kokevat. Arvioinnissa kerätään tietoa esimerkiksi kollegoilta, omalta esimieheltä, alaisilta tai vaikkapa omilta asiakkailta siten, että saamme laajan, 360 asteen arvioinnin henkilön ympäriltä.

Näiden lisäksi henkilö arvioi myös itse itsensä samalla arviointityökalulla. Oman arvioinnin vertaaminen muiden antamaan arviointiin, kertoo sen, miten realistinen arvioitavan henkilön näkemys omasta käyttäytymisestään on.

HENKILÖSTÖ- JA TIIMIKYSELYT

Toteutamme kaikenlaiset kyselyt henkilöstöllenne räätälöitynä palveluna. Tarjoamme myös kokonaisvaltaisen ja säännöllisen henkilöstöbarometrin toiveidenne mukaisesti.