Tausta

SUOMEN PARHAAT TYÖPAIKAT

Esimiesakatemian missiona on rakentaa Suomen parhaita työpaikkoja. Tätä missiota toteutamme rakentamalla syvemmän vaikuttamisen tasoa esimiesten henkilöjohtamis- ja vaikuttamistaitoihin. Samalla tuomme esimiehille käytännönläheiset työkalut työntekijöiden työelämätaitojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös samalla herättää laajempaa keskustelua johtamisesta ja työelämän parantamisesta sekä haastaa eri viiteryhmiä saman mission toteuttamiseen.

Haastattelimme vuonna 2016 yli 50 henkilöstöpäättäjää. Tavoitteena oli ymmärtää esimiestyön kehittämisen haasteet riittävän laajasti ja pyrkiä löytämään niihin uudenlaisia ja tehokkaampia palveluratkaisuja. Palvelukonseptimme on kehitetty juuri näiden kokemusten kautta. Aito kiinnostus asiakkaidemme haasteiden ratkaisemiseen, kyky opettaa vaikeitakin asioita käytännönläheisesti sekä ymmärrys eri toimialojen toimintaympäristön nopeasta muutoksesta ovat auttaneet meitä rakentamaan kestäviä asiakassuhteita. 

Haluamme rakennamme kumppanuuslähtöistä kestävää kehittämistä, jossa toimimme ketterästi ja kehittyminen voidaan mitattavasti todentaa. Tärkeänä teemana toiminnassamme on koettu motivaatio, eli olemme onnistuneet rakentaneet toimintamallin, joka inspiroi kokenuttakin esimiestä kehittämään omaa osaamistaan. Palveluidemme hinnoittelurakenne on läpinäkyvä ja pystymme tuottamaan palveluitamme kustannustehokkaasti. 

Toimintamme kantavia teemoja ovat teho, motivaatio ja kustannus. Juuri ne asiat, joihin asiakkaamme halusivat muutosta.

"Esimiesakatemian perustamisen taustalla on laaja haastattelukierros sekä aiempi kokemukseni 20 vuoden ajalta esimiestyön kehittämisen parissa. Olen ollut pitkään mukana työyhteisöjen, esimiestyön sekä johtamisen kehitysprojekteissa niin esimiehenä, valmentajana, palvelun ostajana kuin palvelun myyjänäkin. Lukuisten havaintojeni pohjalta useat valmennukset koetaan laadukkaiksi, mutta liian usein ne eivät kuitenkaan tuota pysyvää muutosta." - Esimiesakatemian perustaja, Hannu Säkkinen