Valmennuspalvelut

JOHTORYHMÄVALMENNUKSET

Vahvan organisaatiokulttuurin rakentaminen lähtee aina johdon, eli johtoryhmän toiminnasta. Isojen linjausten on hyvä olla selviä. Tarvitaan yhteinen maali, eli selkeä visio siitä, mihin ollaan menossa. Samoin tarvitaan sellainen missio, jonka henkilökunta voi kokea tärkeänä ja omana. Arvot ja niiden jalkauttaminen arjen tasolle vaatii myös usein oman prosessoinnin. Esimiesakatemian johtoryhmävalmennukset ovat hyvin käytännönläheisiä ja niillä varmistetaan, että työn merkityksen kokemus saadaan kuntoon. Tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn malli sekä sisäisen viestinnän kehittäminen ovat aiheita, joissa asiakkaamme ovat kokeneet kehittyneensä näiden valmennusten kautta.

ESIMIESVALMENNUKSET

Lippulaivanamme ovat tehokkaat valmennusohjelmamme. Valmennusohjelma rakennetaan tarpeidenne pohjalta selkeitä sisältökokonaisuuksiamme hyödyntäen. Valmennusohjelman avulla varmistat, että kehittämisestä tulee jatkuva prosessi. Niiden teho perustuu jatkuvuuteen, jossa lähivalmennuspäivien lisäksi oppimista tukee itseopiskelu verkkokurssien kautta. Esimiehillä on myös käytössä monipuolisen Työelämäakatemian verkkokurssit, joilla työntekijät oppivat työelämätaitoja ja aktiivista vastuunottoa. Valmennusohjelmat soveltuvat kaikenlaisille organisaatioille.

Lue lisää >>

AVOIMET VALMENNUKSET

Järjestämme avoimia esimiestyön valmennustilaisuuksia ympäri vuoden. Valmennuksilla pystytään kehittämään tehokkaasti lähiesimiesten vaikuttamistaitoja. Pääosa valmennuksista järjestetään toimitiloissamme Helsingissä. 

Valmennusohjelmamme 'Master Leader' koostuu kolmesta sisältökokonaisuudesta , joilla varmistetaan, että esimies pystyy vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden esimiestyön vaatimuksiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tutustu avoimiin valmennuksiimme ja niiden ajankohtiin Koulutus.fi sivuilla.

VERKKOKURSSIT

Tarjoamme monipuolisen valikoiman verkkokursseja esimiestyön kehittämiseen. Kurssit antavat paljon tietoa ja näkökulmia esimiestyöstä, ne haastavat ajattelemaan omaa toimintaansa esimiehenä sekä tarjoavat paljon erilaisia tehtäviä oppimisen tehostamiseksi. Verkkokurssien sisältö päivittyy koko ajan ja haluamme varmistaa, että sisältö on ajankohtaista ja tuottaa aitoa lisäarvoa käyttäjälle.