Työyhteisö ja hyvinvointi

Tehokkaalla työyhteisön kehittämisellä rakennetaan työstään edelleen innostuneempi ja sitoutuneempi henkilöstö. Tällä on suora yhteys organisaation vireyteen, tehokkuuteen sekä työssä viihtymiseen. Työyhteisöä voidaan kehittää esimiesten valmiuksia parantamalla, mutta myös koko organisaatio osallistaen.

Esimiesakatemia on kehittänyt Työelämäakatemian, jonka avulla koko henkilökunta haastetaan miettimään omaa toimintaansa työntekijänä ja ottamaan lisää vastuuta. Teemme monenlaisia työelämävalmennuksia sekä opetamme esimiehille modernia työkykyjohtamista.

screen-shot-2017-01-27-at-23-28-50