Tietosuojaperiaatteet

Tietosuojaperiaatteet

Esimiesakatemia käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

Esimiesakatemian tietojen käsittely perustuu aina asiakkaan itse antamiin tietoihin. Esimiesakatemian asiakkailla on milloin tahansa oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Käsittelemme vain palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot hävitetään turvallisesti.

Esimiesakatemia ei luovuta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja yrityksen ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen palvelukohtaisesti pyydetty suostumusta. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.